Δημητρακάκη 15 Χανια 73135

Ασφάλεια δικτύων και συστημάτων μηχανοργάνωσης

Η διατήρηση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο είναι υψίστης σημασίας για κάθε οργανισμό.

Οι εταιρικές πληροφορίες είναι ένας τομέας της επιχείρησης όπου δεν επιτρέπεται η ανάληψη κινδύνων

Στην ΟΝΕΝΕΤ εργαζόμαστε μαζί με τους πελάτες μας για τον εντοπισμό των κινδύνων,

την προστασία των σημείων της ενδεχόμενης επίθεσης, την ανιχνεύση συμβάντων που

εγκυμονούν κινδύνο για την ασφάλεια και την ανάπτυξη στρατηγικής αντιμετώπισης παραβιάσεων ασφαλείας.

Εντοπισμός    

Εντοπίζονται οι κρίσιμων πόροι στην επιχείρησή σας, αναδυκνυονται τα τρωτά σημεία που συνδέονται με αυτούς,

και τιθενται προτεραιότητα στις ανάγκες ασφάλειας που σχετίζονται με τη διαχείριση των δεδομένων, συσκευών

, συστήματων, εγκαταστάσων και προσωπικού. Γινεται διεξαγωγή  Ελέγχων Ασφαλείας Δίκτυου,  εκτιμήσεις συμμόρφωσης PCI / DSS και εκτιμήσεις ISO 27001.

 Προστασία

Οι διαθέσιμες λύσεις περιλαμβάνουν Τεχνολογία Προστασίας, Ταυτοτποίηση, Πρόληψη εισβολής ,

Ελέγχο πρόσβασης και Ασφάλεια περιεχομένου λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα, τα προνόμια και την πρόσβαση

στις πληροφορίες που πρέπει να διέπουν το σύστημα μηχανοργάνωσης με γνώμονα τις εταιρικές διαδικασίες

Ανίχνευση

Περισσότερο από το ένα τρίτο του συνόλου των παραβιάσεων δεδομένων που διαπράττονται «εκ των έσω» 

ομώς η χρήση  ενδεδειγμένων λύσεων Ανίχνευσης μπορει να βοηθήσει να εντοπίστει γρήγορα μια παραβίαση της ασφάλειας πριν δημιουργηθεί σημαντική ζημιά .

Δημιουργία Aντιγράφων ασφαλείας και ανάκτηση δεδομένων Backup και Restore

 Παραβιάσεις της ασφάλειας μπορεί να συμβούν ακόμη και στις καλύτερα προετοιμασμένες επιχειρήσεις .

Η απάντηση σε αυτό είναι μια ολκληρωμένη λύση διαδικασίας δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας

και ανάκτησης που θα επιτρέχει την επιστροφή σε κανονικότητα λειτουργίας σε αποδεκτά σύντομο χρονικο διάστημα.