Δημητρακάκη 15 Χανια 73135

Eγκατάσταση & Τερματισμός Οπτικών Ινών

 

Οι οπτικές ίνες είναι λεπτά νήματα από πλαστικό ή γυαλί, μέσω των οποίων, μεταδίδονται ψηφιακά δεδομένα, υπό μορφή φωτός.

Χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο σήμερα στις επικοινωνίες και σε διαφόρων τύπων δίκτυα, ιδιαίτερα όπου οι αποστάσεις είναι μεγάλες

και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το καλώδιο συστρεμμένων ζευγών καθώς και όπου οι απαιτήσεις σε ρυθμούς μετάδοσης είναι αρκετά αυξημένες.

Οι οπτικές ίνες χρησιμοποιούνται επίσης

  • σε τοπικά δίκτυα,
  • σε  δίκτυα κορμού, ή δίκτυα ευρείας περιοχής,
  • σε δίκτυα καλωδιακής τηλεόρασης,
  • σε εφαρμογές με υψηλές απαιτήσεις σε ασφάλεια μετάδοσης, όπως οι στρατιωτικές
  • και τέλος σε βιομηχανικές εφαρμογές, όπου υπάρχει υψηλός βιομηχανικός θόρυβος, στον οποίο οι οπτικές ίνες παρουσιάζουν ανοσία.

Η εταιρεία μας διαθέτει εξειδικευμένους τεχνικούς για την εγκατάσταση και μέτρηση οπτικών ινών

και ειδικά όργανα που απαιτούνται για τη συγκόλληση και τις μετρήσεις τους. Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις

και εγγυόμαστε για την άριστη εγκατάσταση και λειτουργία δικτύων οπτικών ινών.