Δημητρακάκη 15 Χανια 73135

Συστηματα Ανίχνευσης εισβολών Συναγερμού, Ελέγχου πρόσβασης, CCTV

Τα συστήματα ασφαλείας διακρίνονται στις κατηγορίες:

→Ανιχνευση εισβολών

  →Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης(CCTV)

→Έλεγχος Πρόσβασης

Συστήματα ανίχνευσης εισβολών

Η ανίχνευση εισβολών είναι ένα σύστημα σχεδιασμένο για τον έλεγχο παράνομης εισόδου σε ένα κτίριο ή χώρο. Αποτελείται από σειρά αισθητήρων, πίνακες ελέγχου, σύστημα αναγγελίας συναγερμού καθώς και διασυνδέσεις με άλλα υποσυστήματα .

Συστήματα παρακολούθησης CCTV

Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης είναι ένα σύστημα που με χρήση καμερών μεταφέρεται video σήματος σε οθόνες και αποθηκεύεται σε δίσκους που βρίσκονται σε ασφαλές μέρος.Μια τέτοια εγκατάσταση απαιτεί έμπειρο και εξειδικευμένο τεχνικό που θα επιλέξει τα σωστά σημεία για την τοποθέτηση των καμερών για να επιτύχουμε την συνεχή και αποτελεσματική επίβλεψη του χώρου σας.

Συστήματα Ελέγχου πρόσβασης

Η πρόσβαση σ’ ένα χώρο ελέγχεται και καταγράφεται με συσκευές όπως καρταναγνώστες, ηλεκτρομαγνήτες πορτών, ηλεκτρικές κλειδαριές , βιομετρικα συστήματα. Σε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης και αλληλεπίδρασης των υποσυστημάτων μεταξύ τους καθώς και η δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων ενημέρωσης σε απομακρυσμένα σημεία.

Δικτύωση

Συνδέουμε υπολογιστές και έξυπνες συσκευές μέσω ασύρματης ή ενσύρματης τεχνολογίας υποβοηθώντας την κοινή χρήση αρχείων και πόρων άμεσα και εύκολα.