Δημητρακάκη 15 Χανια 73135

VOIP τηλεφωνία

 

Ένα τηλέφωνο VoIP, γνωστό και ως  τηλέφωνο SIP ή Softphone, χρησιμοποιεί τεχνολογία Voice Over IP (VoIP) για την πραγματοποίηση και τη μετάδοση τηλεφωνικών κλήσεων μέσω ενός δικτύου IP, όπως του Internet.

Η τεχνολογία VoIP μετατρέπει τον τυπικό ήχο τηλεφώνου σε ψηφιακή μορφή,

η οποία μπορεί να μεταδοθεί μέσω του Internet. Επίσης, μετατρέπει τα εισερχόμενα ψηφιακά τηλεφωνικά σήματα που λαμβάνονται από το Internet σε τυπικό ήχο τηλεφώνου.

Το τηλέφωνο VoIP μπορεί να είναι ένα απλό λογισμικό τηλεφώνου ή μια συσκευή υλισμικού που μοιάζει πολύ με ένα συνηθισμένο τηλέφωνο.

Μέσω ενός τηλεφώνου VoIP, οι χρήστες μπορούν να πραγματοποιούν τηλεφωνικές κλήσεις χρησιμοποιώντας την τεχνολογία  VoIP προς οποιοδήποτε softphone, κινητό ή σταθερό τηλέφωνο.

Ένα τηλέφωνο VoIP μπορεί να είναι ένα απλό softphone που χρησιμοποιεί κατάλληλο λογισμικό ή μια συσκευή υλικού που μοιάζει με κοινό τηλέφωνο.

 

Δυνατότητες τηλεφώνων VoIP   

Μερικές από τις κοινές δυνατότητες ενός τηλεφώνου VoIP είναι οι εξής: αναγνώριση κλήσης, κράτηση κλήσης, μεταφορά κλήσης, αναμονή κλήσης,

πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο και διαμόρφωση πολλαπλών λογαριασμών. Επιπλέον,

ορισμένα τηλέφωνα VoIP προσφέρουν τη δυνατότητα μετάδοσης βίντεο παράλληλα με τον ήχο κατά την κλήση.